Zastosowanie nettingu w rozliczeniach wewnątrzkorporacyjnych, część 4 – przykład nettingu

Poniżej zaprezentowany przykład przedstawia rozliczenia wewnątrzgrupowe spółek bez wykorzystania nettingu i z wykorzystaniem nettingu.
Księgowania zobowiązań i należności wewnątrzgrupowych dla każdej ze spółek w celu wyliczenia transferów nettingowych będą się przedstawiać następująco:

Spółka X
– Ct „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka Y” – 500
– Ct „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka Z” – 2500
– Dt „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka G” – 600
– Dt „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka Y” – 1000
– Saldo końcowe Ct kwoty transferu nettingowego: 1400

Spółka Y
– Ct „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka X” – 1000
– Ct „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka Z” – 1500
– Ct „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka G” – 1500
– Dt „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka X” – 500
– Dt „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka G” – 700
– Dt „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka Z” – 800
– Saldo końcowe Ct kwoty transferu nettingowego: 2000

Spółka Z
– Ct „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka Y” – 800
– Dt „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka Y” – 1500
– Dt „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka X” – 2500
– Dt „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka G” – 900
– Saldo końcowe Dt kwoty transferu nettingowego: 4100

Spółka G
– Ct „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka A” – 600
– Ct „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka B” – 700
– Ct „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka C” – 900
– Dt „Rozrachunki z podmiotami powiązanymi – Spółka B” – 1500
– Saldo końcowe Ct kwoty transferu nettingowego: 700

Natomiast przy wykorzystaniu nettingu rozliczenia będą przedstawiały się następująco:
Opracowanie na podstawie  Szumielewicz W., Cash management w grupach kapitałowych. Diagnozowanie, kształtowanie, ocena., Warszawa 2009.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *