Uzyskanie przez spółki komandytowe statusu podatnika CIT od 1 maja 2021 r.

W związku z objęciem podatkiem CIT spółek komandytowych, kontrowersje budziła forma, w jakiej mogą one wybrać przesunięcie momentu zmiany opodatkowania. Z przepisów wynika bowiem, że jednostka powinna sama podjąć decyzję w tym zakresie i ma prawo skorzystać z opodatkowania na dotychczasowych zasadach do 30.04.2021 – niezależnie od tego jakie zasady przyjmie w zakresie roku obrotowego –czy go wydłuży, czy też nie.

Na te wątpliwości odpowiedziało Ministerstwo Finansów w swoim piśmie z dnia 30 grudnia 2020 roku, wystosowanym na prośbę Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.PIBR zwróciła się bowiem do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o interpretację nowych przepisów prawa i wyjaśnienie ich konsekwencji dla sprawozdawczości badanych spółek komandytowych.

Zgodnie z wyjaśnieniami Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości uzgodnionymi z Departamentem Podatków Dochodowych Ministerstwa Finansów (pismo o sygnaturze DWR5.5101.148.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku), gdy spółki komandytowe stają się podatnikiem CIT od 1 stycznia 2021 r., to termin zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2020 wynikający z przepisów ustawy o rachunkowości pokryje się z terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych wynikającym z ustawy uzp (tj. 31 grudnia 2020 r., w przypadku gdy rok obrotowy równy jest kalendarzowemu).

Natomiast gdy spółka komandytowa uzyska status podatnika CIT z dniem 1 maja 2021r., to wówczas jest zobowiązana – wyłącznie dla celów podatkowych – do zamknięcia ksiąg rachunkowych na dzień poprzedzający ten dzień (tj. na dzień 30 kwietnia 2021 r.). Spółka komandytowa nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego na ten dzień, tj. 30 kwietnia 2021 r.  Rok obrotowy spółki komandytowej za 2021 r. będzie trwał od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. i za ten okres będzie sporządzone sprawozdanie finansowe. Z brzmienia ustawy uzp wynika także możliwość niezamykania ksiąg rachunkowych (jeżeli ostatni dzień roku obrotowego spółki komandytowej przypada w okresie od dnia 31 grudnia 2020 r.do dnia 31 marca 2021 r.) i kontynuacji roku obrotowego do dnia 30 kwietnia 2021r.

Z powyższego wynika, że gdy spółka komandytowa uzyskuje status podatnika CITz dniem 1 maja 2021 r. możliwe są dwie sytuacje, w zależności od decyzji spółki komandytowej:
1. sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych (według ustawy o rachunkowości) obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 31 grudnia 2020 r. Sprawozdanie finansowe za kolejny rok -podobnie, tj. okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.,
z tym, że 30kwietnia 2021 r. spółka powinna zamknąć księgi rachunkowe dla celów podatkowych – bez sporządzania sprawozdania finansowego lub
2. sprawozdanie finansowe dla celów sprawozdawczych (według ustawy o rachunkowości) obejmuje rok obrotowy rozpoczęty 1 stycznia 2020 r. i kończący się 30 kwietnia 2021 r. Sprawozdanie finansowe za kolejny rok obrotowy obejmuje 8 miesięcy, tj. okres od 1 maja 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. Zamknięcie ksiąg rachunkowych na 30 kwietnia 2021 r. będzie wówczas zamknięciem zarówno dla celów finansowych (sporządzenie sprawozdania finansowego) jak i podatkowych.

Powstaje jednak pytanie, czy to już koniec wątpliwości. Cytowane pismo to jedynie odpowiedź na indywidualne zapytanie PIBR, nie stanowi ono źródła prawa ani oficjalnych objaśnień Ministerstwa Finansów. Czy to się zmieni – czas pokaże.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *