Opodatkowanie premii pieniężnych

Istota interpretacji: 1)    Czy Premie pieniężne wypłacane przez Spółkę na rzecz Kontrahentów stanowią wynagrodzenie za świadczone przez nich usługi podlegające opodatkowaniu VAT? 2)    2) W [...]

Czytaj wiecej

Wspólny fundusz socjalny

Zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (fundusz) oraz  zasady gospodarowania środkami tego funduszu, przeznaczonego na finansowanie działalności socjalnej [...]

Czytaj wiecej

Zakaz równoczesnych kontroli

Ogólne zasady przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców zostały uregulowane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy analizowanej [...]

Czytaj wiecej

NIP PL w obrocie krajowym

Odpowiadając na pytanie Czytelnika należy wskazać, iż podmioty zarejestrowane w kraju jako podatnicy VAT czynni, będący równocześnie zarejestrowanymi podatnikami VAT UE, nie powinny w [...]

Czytaj wiecej

Rozliczenie w walucie obcej

W obecnym stanie prawnym możliwe jest dokonywanie rozliczeń w walutach obcych bez posiadania zezwolenie dewizowego. Dokonując analizy niniejszego zagadnienia należy podkreślić, iż w dniu 24 [...]

Czytaj wiecej

Pages