ZUS również wydaje interpretacje

Podmiotem uprawnionym o wystąpienie do ZUS z wnioskiem o wydanie pisemnej interpretacji jest każdy przedsiębiorca. Jednakże interpretacja może dotyczyć wyłącznie tych przepisów, z których wynika [...]

Czytaj wiecej

Skrócony tydzień pracy

Pracownik na swój pisemny wniosek może wykonywać pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin – art. 143 [...]

Czytaj wiecej

Pages