Skrócony tydzień pracy

Pracownik na swój pisemny wniosek może wykonywać pracę przez mniej niż 5 dni w tygodniu, przy równoczesnym przedłużeniu dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej niż do 12 godzin – art. 143 [...]

Czytaj wiecej

Skrócony tydzień pracy

Przykład Czy praca w systemie skróconego tygodnia pracy powinna odbywać się w stałe dni tygodnia, czy mogą być one zmienne? Praca w omawianym systemie czasu pracy może odbywać się w różne dni [...]

Czytaj wiecej

Obowiązki płatnika składek ZUS

Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, a co za tym idzie zasady, tryb i termin zgłaszania do tych ubezpieczeń, rozliczania i opłacania należnych składek regulują przepisy ustawy z dnia 13 [...]

Czytaj wiecej

Pages