KRUS niezgodny z Konstytucją!

We wspomnianym orzeczeniu TK wskazał, że  art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych [...]

Czytaj wiecej

Pages