Umorzenie długu dla krewnego z PIT

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 12 stycznia 2017 r. o sygn. 2461-IBPB-1-1.4511.574.2016.2.BK Stan faktyczny: W dniu 31 marca 2016 r. matka Wnioskodawcy [...]

Czytaj wiecej

Skutki podatkowe przejęcia spółek...

W wyniku połączenia w miejsce odrębnych podmiotów pojawia się (zostaje) jeden, który jest ich następcą. Przejęcie przez spółkę matkę spółek zależnych oznacza w praktyce połączenie istniejących [...]

Czytaj wiecej

Pages