INTRASTAT nadal w Szczecinie

MF zadecydował, iż organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej będzie Dyrektor Izby [...]

Czytaj wiecej

Indonezyjski system podatkowy

Powyższe wynika z nadmiernego przerostu zatrudnienia i znacznej biurokratyzacji. Dodatkowo 150 lat holenderskiego kolonializmu wzmocniło zasadę ,,gotong royong”, zgodnie z którą praca [...]

Czytaj wiecej

Słowacki system podatkowy

Mając na uwadze znikomą w porównaniu z innymi krajami UE ilość potencjalnych klientów, rynek słowacki nie należy do grona najbardziej atrakcyjnych lokalizacji biznesowych. Bliskie położenie [...]

Czytaj wiecej

Pages