Kolejne zmiany w umowach o unikaniu...

W marcu 2011 r. Polska zawarła 3 umowy z Wyspą Man (terytorium zależne Wielkiej Brytanii). Zmiany w protokole zmieniającym traktat podatkowy z Maltą mogą (podobnie jak planowane zmiany do innych [...]

Czytaj wiecej

Szansa na niższy podatek dochodowy

CCCTB, nad którym Komisja Europejska pracuje od 2004 r. ma być systemem dobrowolnym, w tym sensie, że będzie mógł być stosowany przez przedsiębiorstwa w miejsce krajowych przepisów w przedmiocie [...]

Czytaj wiecej

Pages