Optymalizacja wysokości pomocy w SSE

Są nią – alternatywnie – koszty nowej inwestycji lub koszty pracy. Limit pomocy publicznej wyliczany jest jako iloczyn kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą i właściwej intensywności [...]

Czytaj wiecej

Pages