Kolejne objaśnienia – tym razem VAT od kontraktów drogowych

Autor: Maciej Czołpiński, Associate ADN Podatki


Ministerstwo Finansów (wraz z Ministerstwem Infrastruktury i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad) przygotowało objaśnienia podatkowe w zakresie opodatkowania VATem kontraktów drogowych.

Objaśnienia mają stanowić praktyczny poradnik wyjaśniający, kiedy mamy do czynienia z usługą kompleksową, a kiedy z szeregiem usług niezależnych.

Właściwa kwalifikacja usługi ma fundamentalne znaczenie dla ustalenia stawki VAT – 23% lub 8%.
Usługi zakwalifikowane jako kompleksowe opodatkowane są w całości stawką 23%. Odpowiedni podział na szereg usług niezależnych pozwala zastosować względem niektórych z nich preferencyjną stawkę 8% (np. wobec usług zamiatania śmieci lub usuwania śniegu).

Ministerstwo wskazuje na 3 główne aspekty mające decydować o prawidłowej kwalifikacji usługi:
• Ryzyko utrzymania właściwego stanu drogi;
• Sposób wykonywania kontraktu;
• Wynagrodzenie za wykonane czynności.

Objaśnienia zawierają szereg praktycznych przykładów obrazujących metodykę kwalifikowania danej usługi jako świadczenia niezależnego lub jako element świadczenia kompleksowego.

Należy pamiętać, że wyjaśnienia zawarte w objaśnieniach podatkowych są wiążące dla organów administracji skarbowej.
Dokładna analiza i stosowanie się do objaśnień powinno wspomóc przedsiębiorców w minimalizacji ryzyka podatkowego.

Jak wskazał wiceminister Jan Sarnowski – „Określenie właściwej stawki VAT dla kontraktów drogowych budziło wiele wątpliwości”.
Warto więc pokrótce przypomnieć, że w ostatnich latach tematyka objaśnień była źródłem licznych sporów, w które „wplątany” był jeden ze współautorów objaśnień – GDDKiA.

GDDKiA wymagało bowiem w swoich przetargach wyodrębniania poszczególnych usług objętych różnymi stawkami VAT. Fiskus uznał jednak po czasie, że wykonawcy świadczyli usługi kompleksowe w całości opodatkowane stawką 23%. U wykonawców, którzy rzekomo zastosowali złą stawkę podatku (nota bene kierując się wytycznymi organu administracji rządowej jakim jest GDDKiA), powstała więc zaległość podatkowa.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *