Nowy obowiązek w zakresie dochowania należytej staranności przy weryfikacji kontrahentów w cenach transferowych

Autor: Karolina Skarżyńska , Associate ADN Podatki


Od 1 stycznia 2021 r. podatnicy będę musieli zmierzyć się z kolejnym obowiązkiem z zakresu compliance, tym razem będzie to obowiązek z zakresy cen transferowych, jednak dotyczący wszystkich podatników CIT.

Zgodnie ze zmianą brzmienia art. 11o Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, od 1 stycznia 2021 roku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych będą obowiązani podatnicy:

1. dokonujący transakcji z podmiotem niepowiązanym mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, jeżeli wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 100 000 zł,
2. dokonujący transakcji z podmiotem powiązanym lub niepowiązanym, jeżeli rzeczywisty właściciel należności ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową oraz wartość tej transakcji za rok podatkowy przekracza 500 000 zł.

Wprowadzona zmiana wpływa na poszerzenie kręgu podatników obowiązanych do sporządzenia dokumentacji cen transferowych, ale przede wszystkim oznacza wprowadzenie obowiązku dokonywania weryfikacji transakcji pod kątem rzeczywistego właściciela. Weryfikacja ma na celu sprawdzenie, czy nasz kontrahent nie dokonuje w dalszej kolejności rozliczeń z podmiotami z rajów podatkowych lub kiedy tzw. rzeczywisty właściciel jest w raju podatkowym.

Podatnicy, których kontrahenci dokonują jakichkolwiek transakcji z podmiotem z raju podatkowego, powinni zwrócić szczególną uwagę na domniemanie, zgodnie z którym rzeczywisty właściciel należności jest podmiotem z raju podatkowego, jeżeli nasz kontrahent zawiera w danym roku transakcje z podmiotami z rajów podatkowych. Weryfikacja tej okoliczności w praktyce może być utrudniona, zwłaszcza w przypadku podmiotów niepowiązanych.

W przypadku okoliczności niemożliwych do sprawdzenia, lub w przypadku gdy kontrahent odmawia okazania stosowmnych dokumentów, konieczne będzie wykazanie się należytą starannością przy przeprowadzanu weryfikacji.

W praktyce wprowadzenie nowego obowiązku oznacza dla wielu podatników podatku dochodowego potrzebę wprowadzenia wewnętrznych procedur dochowania należytej staranności w cenach transferowych, które zapewnią przeprowadzanie procesu weryfikacji zgodnie z wymaganiami ustawodawcy oraz ograniczą odpowiedzialność karno-skarbową osób zarządzających / odpowiedzialnych za rozliczenia spółki. 


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *