Podatek od sprzedaży detalicznej od stycznia 2021 r.

Ministerstwo Finansów w komunikacie skierowanym do Polskiej Agencji Prasowej poinformowało, że nie jest planowane dalsze przedłużanie zawieszenia poboru podatku od sprzedaży detalicznej. Oznacza to, że nowy podatek zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.

Podatnikami nowego podatku będą sprzedawcy detaliczni, niezależnie od formy ich działalności (np. osoba fizyczna, prawne, spółka osobowa. Ustawa nie obejmuje sprzedawców prowadzący sprzedaż wyłącznie przez Internet.

Podstawą opodatkowania będzie nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad próg 17 mln zł miesięcznie. Przychód do wysokości wskazanego progu nie podlega opodatkowaniu. Podstawa opodatkowania do wysokości 187 mln zł miesięcznie będzie opodatkowana stawką 0,8 %, a nadwyżka przychodu ponad tę kwotę – stawką 1,4 % miesięcznie.

Podatek będzie płatny w okresach miesięcznych, poczynając od stycznia 2021 r. – termin płatności to 25 lutego 2021 r.

W ocenie resortu finansów konieczność zapłaty wyższego podatku przez duże podmioty pozytywnie wpłynie na konkurencyjność całego rynku, a w konsekwencji na dynamikę wzrostu gospodarczego oraz zatrudnienia.

Obawy konsumentów związane z przerzuceniem na nich ciężaru ekonomicznego tego podatku (tj. wzrostem cen w sprzedaży detalicznej), MF ucina wskazując, że na rynku handlu panuje duża konkurencja w związku z czym ewentualne podwyżki cen sprawią, że konsumenci będą dokonywać zakupów gdzie indziej.

Zgodnie z założeniami przyszłorocznego budżetu, wpływu z podatku od sprzedaży detalicznej mają w przyszłym roku wynieść ponad 1,5 mld zł.


ADN Podatki oferuje rozwiązania prawno-podatkowe, które sprawdzają się w praktyce i pomagają efektywniej prowadzić biznes.
Zapraszamy! ✆ (22) 208 28 88 biuro@adn.pl www.adnpodatki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *