Rozwiązania w nettingu

Wdrożenie rozliczeń wewnątrzgrupowych w oparciu o netting wymaga wyboru formy rozliczenia (netting bilateralny lub multilateralny), waluty (rozliczenie w każdej walucie należności lub zobowiązań lub w jednej dla wszystkich podmiotów powiązanych), odpowiedniego systemu informatycznego oraz odpowiedniej organizacji.

Zwróćmy uwagę w jaki sposób można dokonać wyboru wybranych parametrów w zakresie nettingu.
Podstawa rozliczeń – dla zobowiązań transfery nettingowe wyliczane są na podstawie zgłaszanych przez spółki zobowiązań, natomiast dla należności transfery nettingowe wyliczane są na podstawie zgłaszanych przez spółki należności.
W zakresie waluty należy podjąć decyzję czy rozliczenia będą:

  • jednowalutowe – dla danej spółki wszystkie transfery wyliczane są w jednej walucie i w tej samej walucie realizowane;
  • wielowalutowe – dla danej spółki transfery wyliczane są w różnych walutach (tych, które znajdują się na zgłoszonych przez nie zobowiązań/należności) i w nich realizowane są transfery (dla każdej waluty osobno).

W zakresie organizacji można dokonać wyboru między

  • insourcingiem – aplikacją nettingową i transakcjami walutowymi zarządza jednostka grupy kapitałowej (centrum nettingowe), którą może być  jednostka w ramach spółki-matki albo wspólne centrum usług. Ważne tu jest określenie kosztów uczestnictwa spółek w nettingu
  • outsourcingiem – aplikacją nettingową zarządza partner outsourcingowy, zaś transakcjami walutowymi jednostka grupy kapitałowej (centrum nettingowe). Określenie podziału kosztów ponoszonych wobec partnera outsourcingowego pomiędzy spółki.

Partnerem outsourcingowym może być bank dostarczający oprogramowanie nettingowe i wykonujący transfery albo firma dostarczająca oprogramowanie nettingowe – po zakończeniu cyklu rozliczeniowego przekazuje ona dane do spółek o tym, jakie transfery mogą zostać wykonane.

Ważne są także aspekty techniczne np. w zakresie aplikacji nettingowej (np. wykorzystanie aplikacji opartych na systemie Windows lub opartych na platformie internetowej), przetwarzania danych (wybór między  ręcznym wprowadzaniem danych do aplikacji nettingowych przez poszczególne spółki i ręcznym przetwarzaniem a automatyczną wymianą danych pomiędzy aplikacją nettingową a systemami finansowo-księgowymi, ERP wykorzystywanymi przez spółki).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *