Opłata reklamowa

Omawiając zagadnienie opłaty reklamowej należy wskazać, iż może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic [...]

Czytaj wiecej

Pages