Opłata reklamowa

Omawiając zagadnienie opłaty reklamowej należy wskazać, iż może być pobierana jedynie na obszarach, dla których obowiązują zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic [...]

Czytaj wiecej

Rozliczenie pracy wakacyjnej

W związku z powyższym należy przypomnieć tym wszystkim, którzy w minione wakacje pracowali o obowiązku wykazania w zeznaniu rocznym za 2016 r. wszystkich dochodów, wbrew informacją medialnym [...]

Czytaj wiecej

Pages