Opłata za ładny krajobraz

Poza oczywistymi warunkami jak: korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe, odpowiednie warunki umożliwiających pobyt ludzi w celach wypoczynkowych, zdrowotnych lub turystycznych, [...]

Czytaj wiecej

Podstawa opodatkowania podatkiem od...

Jeżeli od budowli lub ich części, o których mowa w ust. 1 pkt 3, nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych – podstawę opodatkowania stanowi ich wartość rynkowa, określona przez podatnika na [...]

Czytaj wiecej

Podstawa opodatkowania podatkiem od...

Podstawa opodatkowania budynków, budowli i gruntów podatkiem od nieruchomości powinna być zatem prosta w konstrukcji i łatwa w ustalaniu. W przypadku gruntów i budynków podstawę opodatkowania [...]

Czytaj wiecej

Pages