Obowiązek podatkowy w podatku od...

Zasady powstawania obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości zostały określone w art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (zwanej dalej: UPiOL). Ustawodawca przewidział w przypadku [...]

Czytaj wiecej

Pages