Uproszczone sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe w formie uproszczonej za rok 2009 może sporządzić jednostka, która w roku obrotowym 2009 oraz w roku 2008 nie osiągnęła dwóch z następujących trzech wielkości:  1) [...]

Czytaj wiecej

Pages