Czyn ciągły w rozumieniu kks

Zgodnie z art. 6 § 2 kks dwa lub więcej zachowań podjętych przez sprawcę w krótkich odstępach czasu mogą stanowić jedno przestępstwo lub wykroczenie skarbowe, jeśli sprawca działał w wykonaniu [...]

Czytaj wiecej

Czynny żal

Zgodnie z brzmieniem art. 16 kks, nie podlega karze za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, [...]

Czytaj wiecej

Wstrzymanie wykonania decyzji

Innymi słowy, podatnik jest zobowiązany do bezzwłocznej zapłaty kwoty wynikającej z decyzji (lub jej uiszczenia w terminie 14 dni w przypadku decyzji ustalającej – np. sankcji VAT). Z drugiej zaś [...]

Czytaj wiecej

Kontrola krzyżowa

Ponadto od pracownika naszej spółki zażądano przekazania dodatkowych informacji a kontrolujący w trakcie spotkania z nim zadawali mu pytania. Z rozmowy tej sporządzili notatkę, którą przedstawili [...]

Czytaj wiecej

Pages