Leasing zwrotny ewidencja księgowa

Proces ewidencyjny środków trwałych użytkowanych na podstawie umów leasingu zwrotnego nie jest szczególnie skomplikowany. Transakcji tego typu operacji pominąć w księgach rachunkowych lub [...]

Czytaj wiecej

Leasing zwrotny w działalności JSFP

Jednym ze źródeł pozyskania środków jest zawarcie umowy leasingu zwrotnego. Umowa leasingu zwrotnego przewiduje przekazanie własności użytkowanego środka trwałego na firmę leasingową. W zamian za [...]

Czytaj wiecej

Bilans płatniczy – formularze w...

Ograniczone zasoby kadrowe podmiotów sektora finansów publicznych nie pozwalają na tworzenie komórek zarządzania ryzykiem. Jednostki sektora finansów publicznych od 2010 roku mają obowiązek [...]

Czytaj wiecej

Bilans płatniczy – formularze w...

Niniejszy artykuł zawiera charakterystykę sprawozdań dotyczących zobowiązań jednostek budżetowych wobec nierezydentów. Jednostki sektora finansów publicznych zwolnione są z wypełniania formularza [...]

Czytaj wiecej

Pages