Dokumentowanie stawki 0% przy...

Wprowadzone przepisy (art. 42 ust. 12, 12a i 13 znowelizowanej ustawy) zakładają, iż podatnik nie jest zobowiązany do przedstawienia takiej dostawy jako sprzedaży krajowej w bieżącej deklaracji [...]

Czytaj wiecej

OPODATKOWANIE VAT PREMII PIENIĘŻNYCH

W praktyce, premie pieniężne udzielane są przez sprzedawców, którzy chcą w ten sposób wynagrodzić swoich kontrahentów. Najczęściej premie takie przyznawane są nabywcom w zamian za osiągnięcie [...]

Czytaj wiecej

e-faktury

Przepisy wykonawcze do ustawy o VAT regulujące zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej dają podatnikowi prawo do wystawiania faktur elektronicznych przy spełnieniu określonych warunków. [...]

Czytaj wiecej

Pages